REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac

 

KLASA: 320-02/20-02/0001

UR.BROJ: 2100/05-04-20-24

Čeminac, 08. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) te Javnog natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/20-02/0001, URBROJ: 2100/05-03-20-2, Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

pristiglih na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/20-02/0001, URBROJ: 2100/05-03-20-2, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Čeminac i službenim stranicama Općine Čeminac dana 10. srpnja 2020. godine.

 

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

 

dana 18. rujna 2020. godine u 9:00 sati u Vijećnici Općine Čeminac

na adresi Matije Gupca 1, 31 325 Čeminac.

 

                                                                  

 Povjerenstvo za provođenje natječaja

za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Čeminac

 

 


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik