Poštovani mještani Općine Čeminac,

Ovim putem Vas obavještavamo kako će se Općina Čeminac prijaviti na Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ sufinanciranog u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

U svrhu prijave na Poziv molimo sve potencijalne korisnike ovog projekta da podnesu Prijavu na propisanom obrascu koji je moguće preuzeti na web stranici Općine Čeminac ili osobno u Općini Čeminac.

Uz prijavu potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i dokaz o invalidnosti (ukoliko je primjenjivo).

Popunjeni obrazac Prijave potrebno je predati u Općinu Čeminac najkasnije do 30. kolovoza 2023. godine.

 

Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje cijene redovitog programa

Dječjeg vrtića Ivančica Čeminac

Na 2. sjednici općinskog vijeća Općine Čeminac održanoj dana 4. kolovoza 2023. godine
općinsko vijeće donijelo je Odluku o financiranju cijene redovitog programa Dječjeg vrtića
Ivančica Čeminac. Ovom Odlukom Djeca polaznici redovitog programa dječjeg vrtića
Ivančića Čeminac ostvaruju pravo na besplatno pohađanje redovitog programa Dječjeg vrtića
Ivančica Čeminac u razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 31.12.2023. godine, uz uvjet da dijete i
roditelj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Čeminac, te da roditelji nemaju
duga prema Općini Čeminac.
Ovim putem pozivaju se roditelji djece koja ostvaruju pravo na besplatno pohađanje redovitog
programa Dječjeg vrtića Ivančica Čeminac da podnesu Zahtjev za sufinanciranje besplatnog
vrtića do kraja 2023. godine. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti
u Općini Čeminac ili na web stranici Općine Čeminac. Uz Zahtjev je potrebno priložiti i
preslike osobnih iskaznica oba roditelja.
Popunjeni obrazac Zahtjeva i preslike osobnih iskaznica potrebno je predati u Općinu
Čeminac najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik