Općinsko vijeće

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac

Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća  Općine Čeminac

Općinsko vijeće saziv 2021. – 2025.

 1. JOSIP TKALČEVIĆ, predsjednik Općinskog vijeća (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

 1. ZLATKO PINJUH, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 2. MARIO KRALJ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 3. ANITA CVITKUŠIĆ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 4. ILIJA DOMAZET, (Hrvatska narodna lista – HNL) 

 5. JOZO GRIZELJ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 6. ZORICA BAT, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 7. TAMARA ČAKAREVIĆ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 8. ZORAN DUŠIĆ, (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

 9. IGOR GORUP, (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

 10. MATKO PERKOVIĆ, ( Lista grupe birača – nositelj Danijel Rešetar)

 11. EVERYN ZAGOREC MRĐA, ( Lista grupe birača – nositelj Danijel Rešetar)

 

 

Općinsko vijeće saziv 2017. 2021.

 

     1. MARIO KRALJ, predsjednik Općinskog vijeća (HDZ)

     2. IVAN ŽULJ (HDZ)

     3. IVICA MARTINIĆ, dipl.ing.agr. (HDZ)

     4. MARTINA ĐURKIN (HDZ)

     5. ANITA CVITKUŠIĆ, dipl.theol.  (HDZ)

     6. ILIJA DOMAZET (HDZ)

     7. JOZO GRIZELJ (HDZ)

     8. ZDENKO JUMIĆ, dipl.inf.  (HDZ)

     9. ZDENKO KUCELJ (HDZ)

    10. BOŠKO MARAVIĆ, dipl.ing.agr. (HDZ)

    11. DARKO NOVAK (HSS- HNS-HSU)

    12. IVAN REŠETAR (HSS- HNS-HSU)

    13. TOMISLAV FURDI (HSS- HNS-HSU)

    14. MATKO PERKOVIĆ (HDSSB)

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik