REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0001

UR.BROJ: 2100/05-04-19-13

Čeminac, 20. ožujka 2019. godine

 

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemespremač/spremačica - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0001, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 08. ožujka 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 08. ožujka 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Kristina Dragojlov

2. Mirela Milić

3. Marina Prugovečki

4. Ana Kuharić

5. Mirjana Babić,

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u srijedu 27. ožujka 2019. godine sa početkom u 9,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednica Povjerenstva za provedbu oglasa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ljiljana Bajčinovci, v.r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/19-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-19-3

 

PODACI VEZANI ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU OPĆINE ČEMINAC NA RADNO MJESTO POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK – PETNAEST 15 IZVRŠITELJA NA ODREĐENO RADNO VRIJEME NA ŠEST MJESECI

 

Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.burzarada.hzz.hr objavljen je oglas dana 14. ožujka 2019. godine za prijam u službu Općine Čeminac na radno mjesto pomoćni komunalni radnik – 15 izvršitelja na određeno radno vrijeme, na 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( zaključno do 22. ožujka 2019. godine).

 

Više informacija i obrasci na linkovima ispod : 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/19-01/0003

URBROJ: 2100/05-04-19-4

 

Podaci vezani za javni natječaj za prijam u službu

na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

1. OBJAVA NATJEČAJA

U Narodnim novinama objavljen je javni natječaj dana 13. ožujka 2019. godine za prijam u službu Općine Čeminac na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (zaključno do 21. ožujka 2019. godine).

 

Više informacija i obrasci na linkovima ispod :

 

Mjere potpore u poljeprivredi i ruralnom razvoju

na području Osječko-baranjske Županije

u 2019. godini

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

 

obavještavamo Vas da je temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na internetskim stranicama Županije objavljeno dvanaest javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2019. godinu osigurano do 5 milijuna kuna.

Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2019. godine do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Detaljnije informacije i savjete u vezi javnih natječaja možete dobiti u Centru poduzetništva Općine Čeminac kod Jasne Hlevnjak.

 

Čeminac 05. ožujka 2019. godine

 

Vaš načelnik

dr. Zlatko Pinjuh spec.hitne medicine

 

Dodatne informacije na linku

http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-1

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČEMINAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Čeminac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Čeminac u popis birača upisano je ukupno 802 birača

- glasovalo je 134 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 11.

 

II. Kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Čeminac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 123 glasa, odnosno 7 mjesta.

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Čeminac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Matija Rešetar - nositelj liste

 

1. Matija Rešetar

2. Jozo Grizelj

3. Kristina Džankić

4. Jadranka Ćurčić

5. Ivanka Tkalčević

6. Renata Ledinski

7. Saša Đanković.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Čeminac –

www.ceminac.hr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-2

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRABOVAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Grabovac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Grabovac u popis birača upisano je ukupno 769 birača

- glasovalo je 147 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 13.

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Grabovac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 134 glasa, odnosno 7 mjesta

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Grabovac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Ivica Martinić - nositelj liste

 

1. Ivica Martinić

2. Zdenko Kucelj

3. Tomislav Čulina

4. Zdenko Jumić

5. Ilija Domazet

6. Zoran Dušić

7. Marko Pinjuh.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Čeminac –

www.ceminac.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-3

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZARAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Kozarac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Kozarac u popis birača upisano je ukupno 570 birača

- glasovalo je 109 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 5.

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Kozarac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 104 glasa, odnosno 7 mjesta

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Kozarac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Martina Đurkin - nositeljica liste

 

1. Martina Đurkin

2. Ivan Cerković

3. Biserka Novak

4. Dragica Rešetar

5. Dragan Zadravec

6. Alen Slamek

7. Tomislav Bartolić.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj i na internetskim stranicama Općine Čeminac – www.ceminac.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-4

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

 

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVI ČEMINAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Novi Čeminac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Novi Čeminac u popis birača upisano je ukupno 276 birača

- glasovalo je 60 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 4.

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Novi Čeminac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 56 glasova, odnosno 7 mjesta .

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Novi Čeminac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Anita Cvitkušić - nositeljica liste

 

1. Anita Cvitkušić

2. Alen Bat

3. Tomislav Bertalan

4. Tomislav Vugrinec

5. Tijana Janković

6. Zorica Bat

7. Barbara Andrijanić.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Čeminac –

www.ceminac.hr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

 

 

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>