Na temelju članka 40. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 9/23) i članka 12. i 14. Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 10/21 i 9/23) općinski načelnik Općine Čeminac dana 09. studenoga 2023. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu studentskih stipendija na području Općine Čeminac

za akademsku 2023/2024 godinu

 

1. Pravo na studentsku stipendiju mogu ostvariti studenti pod slijedećim uvjetima:

 

  • da su državljani Republike Hrvatske

  • da su upisani na visoko učilište ili u veleučilište u Republici Hrvatskoj

  • da su upisani na visoko učilište ili veleučilište u stranoj državi

  • da nisu korisnici neke druge stipendije

  • da imaju prebivalište na području Općine Čeminac

 

Zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se uzeti u razmatranje.

 

2. Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 eura/753,45 kuna neto, stipendija se isplaćuje do 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

 

3. Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev:

 

  • zahtjev

  • preslika osobne iskaznice

  • potvrda o redovnom upisu na višu ili visoku školu u tuzemstvu ili inozemstvu s naznakom smjera ili studijske grupe

  • broj bankovnog računa na koji će se stipendija isplaćivati

 

4. Zaprimanje zahtjeva: zahtjevi za dodjelu stipendije zaprimaju se u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, neposredno ili putem pošte.

 

5. Rok za prijavu na javni poziv: 15 dana od dana objave javnog poziva.

 

6. Odluka o dodjeli stipendija: Odluku o dodjeli studentske stipendije donosi općinski načelnik, te će sa studentima sklopiti ugovor o stipendiranju u kojem će se regulirati sva međusobna prava i obveze.

 

7. Gubitak prava na stipendiju i raskid ugovora: Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju u sljedećim slučajevima:

 

7.1. ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka

7.2. ako prekine studij, odnosno ne položi sve propisane ispite u redovnom roku

predviđenom propisima nadležnog sveučilišta

7.3. ako započne primati stipendiju iz drugih izvora.

 

Općina Čeminac pridržava pravo jednostranog raskida ugovora o stipendiranju u svim slučajevima iz točke 7.1. do 7.3. ovog javnog poziva.

 

Općina Čeminac pridržava pravo zahtijevati povrat svih isplaćenih stipendija u slučaju iz točke 7.1. ovog javnog poziva.

 

8. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje, kao ni zamolbe kandidata koji ne ispunjavaju sve opće i posebne uvjete.

 

9. Dodatne obavijesti zainteresirani studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, ili na telefon 031/304-327, te adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

KLASA:604-02/23-01/0001

URBROJ:2158-11-02-23-1

Čeminac, 9. studeni 2023. godine

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 

 

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik