Na temelju članka 40. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 9/23) i članka 12. i 14. Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 10/21 i 9/23) općinski načelnik Općine Čeminac dana 09.studenoga 2023. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu učeničkih stipendija na području Općine Čeminac

za školsku 2023/2024 godinu

 

1. Za školsku 2023/2024 godinu po ovom pozivu dodijelit će se stipendije redovitim učenicima s područja Općine Čeminac.

Visina mjesečne stipendije iznosi 50,00 eura/376,73 kuna mjesečno, stipendija se isplaćuje do 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

 

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu učeničkih stipendija na području Općine Čeminac imaju redoviti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

  • da su državljani Republike Hrvatske

  • da pohađaju srednju školu u Republici Hrvatskoj

  • da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu

  • da nisu korisnici neke druge stipendije

  • da imaju prebivalište na području Općine Čeminac najmanje 1 godinu

 

3. Međusobna prava i obveze između Općine Čeminac i korisnika stipendije uredit će se ugovorom o stipendiranju.

 

4. Uz zahtjev za dodjelu učeničke stipendije prileže se sljedeće:

 

  1. preslika osobne iskaznice

  2. potvrda o redovnom upisu u srednju školu

  3. preslike svjedodžbi prethodno završenih razreda srednjoškolskog obrazovanja

  4. broj bankovnog računa na koji će se stipendija isplaćivati

 

5. Rok za podnošenje zamolbi je 15 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Čeminaca – www.ceminac.hr . Zahtjevi s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, neposredno ili putem pošte.

 

6. Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor općinskom načelniku, koji je dužan odlučiti o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka općinskog načelnika je konačna.

 

7. Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju u sljedećim slučajevima:

 

7.1. ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka

7.2. ako prekine školovanje, odnosno ne završi školsku godinu zbog isključenja

7.3. ako započne primati stipendiju iz drugih izvora.

 

Općina Čeminac pridržava pravo jednostranog raskida ugovora o stipendiranju u slučajevima iz točke 7.1., 7.2. i 7.3. ovog natječaja, kao i pravo zahtijevati povrat svih isplaćenih stipendija u slučajevima iz točke 7.1. i 7.2. ovog natječaja.

 

8. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje, kao ni zamolbe kandidata koji ne ispunjavaju sve opće i posebne uvjete.

 

9. Dodatne obavijesti zainteresirani učenici mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, ili na telefon 031/304-327, te adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

KLASA:604-02/23-01/0002

URBROJ:2158-11-02-23-1

Čeminac, 9. studeni 2023. godine

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik