REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

Povjerenstvo za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda

 

KLASA: 920-11/23-01/0003

URBROJ: 2158-11-03-23-6

Čeminac, 21. srpnja 2023. godine

P O Z I V

ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – TUČEŽupan Osječko – baranjske županije, Ivan Anušić sa danom 20. srpnja 2023. godine proglasio je stanje prirodne nepogode – tuče na području gradova Belišće i Donji Miholjac te općinama Bilje, Čeminac, Darda, Jagodnjak, Podravska Moslavina i Viljevo za štete nastale na sljedećoj imovini: građevina, oprema, višegodišnji nasadi, poljoprivredna proizvodnja – prinos i ostala dobra.

 

Mole se svi mještani Općine Čeminac kojima je nastala šteta na imovini uzrokovana prirodnom nepogodom – tučom dana 13. srpnja 2023. godine, da podnesu prijavu štete od prirodne nepogode na propisanom Obrascu PN, najkasnije do 27. srpnja 2023. godine do 15:00 sati.

 

U prijavi štete od prirodne nepogode potrebno je navesti slijedeće podatke:

  • podatke o vlasniku;
  • podatke o imovini zahvaćenoj tučom: 
  • štete na građevinama: naziv građevine, starost građevine, veličinu građevine, katastarsku česticu na kojoj se građevina nalazi, rješenje o izvedenom stanju DA/NE, postotak oštećenja, procijenjeni iznos oštećenja, imovina osigurana DA/NE;
  • štete na višegodišnjim nasadima: MIBPG, ARKOD čestice na kojima je nastala šteta, vrstu nasada ili sadnica, točan broj oštećenih stabala na pojedinoj ARKOD čestici, ukupan broj stabala na pojedinoj ARKOD čestici, postotak oštećenja, procijenjeni iznos oštećenja, imovina osigurana DA/NE;
  • štete na poljoprivrednoj proizvodnji – prinos: MIBPG, ARKOD čestice na kojima je nastala šteta, vrstu kulture koja je oštećena tučom, površinu koja je oštećena tučom, postotak oštećenja, procijenjeni iznos oštećenja,  imovina osigurana DA/NE;
  • štete na opremi i ostalim dobrima: podatke o opremi ili dobru, postotak oštećenja, procijenjeni iznos oštećenja, imovina osigurana DA/NE.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  • fotografije stanja,
  • za štete u poljoprivrednoj proizvodnji i višegodišnjim nasadima – Zahtjev za potporu iz 2023. godine.

 

VAŠU PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE možete dostaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u prostorije Općine Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.Obrazac za prijavu štete PN možete dobiti u Općini Čeminac ili na internet stranici www.ceminac.hr .

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, e-mailom ili putem pošte.

 

Povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Čeminac

 

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik