REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ČEMINAC

 

KLASA: 013-07/23-01/0003

URBROJ: 2158-11-04-23-1

 

Čeminac, 18. travnja 2023.

 

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čeminac na sjednici održanoj 17. travnja 2023. donijelo je

 

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC

 

Na području Općine Čeminac određuju se biračka mjesta:

 

  1. Biračko mjesto broj 1. u Čemincu, Društveni centar dr. Franjo Tuđman, Hrvatskih branitelja 4, na kojem će glasovati birači ALBANSKE, BOŠNJAČKE, CRNOGORSKE, MAĐARSKE, MAKEDONSKE, NJEMAČKE, ROMSKE, SLOVAČKE, SLOVENSKE i SRPSKE nacionalne manjine s prebivalištem u Čemincu, Grabovcu, Kozarcu, Mitrovcu i Novom Čemincu.

 

 

PREDSJEDNICA

 

Sanja Sušilović, v.r.

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik