REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OIB: 94724152559

 

Povjerenstvo za procjenu šteta

od prirodnih nepogoda

 

KLASA: 920-11/22-01/0059

URBROJ:2158-11-03-22-2

Čeminac, 06. rujna 2022. godine

 

 

Temeljem članka 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/2019) Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Čeminac, objavljuje

 

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode

od suše za područje Općine Čeminac

 

Župan Osječko – baranjske županije, Ivan Anušić proglasio je 05. rujna 2022. godine, prirodnu nepogodu na području Osječko – baranjske županije uzrokovanu nepovoljnim vremenskim prilikama, suša, u razdoblju od 01. lipnja 2022. godine do 02. rujna 2022. godine, pri čemu je uslijed navedenog, a na prostoru općine Čeminac nanesena velika materijalna šteta na višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

 

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja općine Čeminac nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu štete Općini Čeminac.

 

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

 

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj);

  • Obrazac izjave o osiguranju;

  • Obrazac privole;

  • Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko ga se posjeduje).

 

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

 

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • osobno u Općinu Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac,

  • poštom na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac (napomena: Prijava za elementarnu nepogodu suša).

 

Prijave se primaju do 12. rujna 2022. godine.

 

Napomene:

  • sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona (u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine i dr.),

  • Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 031/304-319.

 

Obrasci za download :

 

 

Povjerenstvo za procjenu

šteta od prirodnih nepogoda

 

 

 

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik