Odabrani kandidati za privremene poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijem u radni odnos

Na temelju članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj: 86./08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos za obavljanja privremenih poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općinu Čeminac, Vlastiti pogon Općine Čeminac, objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijem u radni odnos za obavljanja privremenih poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čeminac, Vlastiti pogon Općine Čeminac, dva izvršitelja na određeno vrijeme od 6 (šest mjeseci)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti pet kandidata i to prema abecednom redu prezimena:
1. BERTALAN TOMISLAV
2. KUŠENIĆ ZDRAVKO
3. LOVRIĆ ANITA
4. REŠETAR MATIJA
5. STUPAR NENAD

Podnositeljima nepotpunih i /ili nepravodobnih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Kandidati pozvani za pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u prostoriji Općine Čeminac, Čeminac, Matije Gupca 1, dana 08. prosinca 2014. godine u 14,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u određeno vrijeme, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Oglas.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i /ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Provjera općeg znanja iz djelokruga rada
Intervju.
Pisani test sastojat će se od 15 pitanja.
Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem pitanja i dati će broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1-15).
Testiranje traje 30 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su uz obavijest koja je prethodno objavljena na web stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Čeminac.
Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju obavit će se intervju.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Čeminac.


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik