Poziv za dostavu ponude za izradu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čeminac

Općina Čeminac poziva zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za nabavu usluge izrade izmjena i dopuna V. Prostornog plana uređenja Općine Čeminac.

Poziv za dostavu ponuda sa svim sastavnim dijelovima dostupan je na web stranici Općine Čeminac, www.ceminac.hr, na sljedećim poveznicama: