Poziv na Javnu raspravu o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čeminac

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

 

TEKST PRIJEDLOGA
Prijedlog VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čeminac.pdf

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA.pdf

1.NAMJENA I KORISTENJE POVRSINA.pdf

2.A.PROMET,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.pdf

2.B.ENERGETSKI SUSTAV.pdf

2.C.VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.pdf

3.A.PODR.POS.UVJETA KORIŠTENJA.pdf

3.B.PODR.POS.OGR.U KORIŠTENJU.pdf

4.B.G.P.NASELJA Grabovac.pdf

4.C.G.P.NASELJA Kozarac.pdf

4.D.G.P.NASELJA Novi Čeminac.pdf