Proračun Općine Čeminac

Proračun Općine Čeminac za 2024. godinu

Proračunski vodič za 2024. godinu

 1. Proračun Općine Čeminac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čeminac za 2024. godinu
 3. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čeminac za 2024. godinu s Obrazloženjem.
 • Programi za 2024. godinu
 1. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čeminac za 2024. godinu;
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini; 
 3. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čeminac u 2024. godini;
 4. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Čeminac za 2024. godinu;
 5. Program javnih potreba u sportu na području Općine Čeminac za 2024. godinu;
 6. Program financiranja vjerskih zajednica iz Proračuna Općine Čeminac za 2024. godinu;
 7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čeminac za 2024. godinu;
 8. Program financiranja vatrogastva na području Općine Čeminac za 2024. godinu;

 

Proračun za 2023. godinu

Programi za 2023.

 

 

Proračun za 2022. godinu

 1. Proračun Općine Čeminac za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Naslovna)
 2. Proračun Općine Čeminac za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čeminac za 2022. godinu
 4. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Čeminac za 2022. godinu

    Programi za 2022. godinu

 

Proračun za 2021. godinu

 

 

1.       Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čeminac za 2021. godinu

2. Programi:

 

 

Proračun za 2020. godinu

 

 

Proračun za 2019. godinu

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik