Općinsko vijeće

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC:

 

1. MARIO KRALJ, predsjednik Općinskog vijeća (HDZ)

2. IVAN ŽULJ (HDZ)

3. IVICA MARTINIĆ, dipl.ing.agr. (HDZ)

4. MARTINA ĐURKIN (HDZ)

5. ANITA CVITKUŠIĆ, dipl.theol.  (HDZ)

6. ILIJA DOMAZET (HDZ)

7. JOZO GRIZELJ (HDZ)

8. ZDENKO JUMIĆ, dipl.inf.  (HDZ)

9. ZDENKO KUCELJ (HDZ)

10. BOŠKO MARAVIĆ, dipl.ing.agr. (HDZ)

11. DARKO NOVAK (HSS- HNS-HSU)

12. IVAN REŠETAR (HSS- HNS-HSU)

13. TOMISLAV FURDI (HSS- HNS-HSU)

14. MATKO PERKOVIĆ (HDSSB)

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>