Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC

(izbori provedeni 02. srpnja 2023.)

1. ZORAN DUŠIĆ - predsjednik Općinskog vijeća (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

2. MANUEL MUCAK – potpredsjednik Općinskog vijeća (Lista grupe birača – Danijel Rešetar)

3. PETAR KOVAČIĆ - potpredsjednik Općinskog vijeća (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

4. ZLATKO PINJUH - član (Hrvatska narodna lista – HNL)

5. JOZO GRIZELJ - član (Hrvatska narodna lista – HNL)

6. BORO ČERVEK - član (Hrvatska narodna lista – HNL)

7. MARISA LUKAČ - članica (Hrvatska narodna lista – HNL)

8. VEDRAN ŠEKUTOR - član (Lista grupe birača – Danijel Rešetar)

9. ILIJA DŽANKIĆ - član (Lista grupe birača – Danijel Rešetar)

 

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac

Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća  Općine Čeminac

 

Općinsko vijeće saziv 2021. – 2025.

 1. JOSIP TKALČEVIĆ, predsjednik Općinskog vijeća (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

 1. ZLATKO PINJUH, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 2. MARIO KRALJ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 3. ANITA CVITKUŠIĆ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 4. ILIJA DOMAZET, (Hrvatska narodna lista – HNL) 

 5. JOZO GRIZELJ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 6. ZORICA BAT, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 7. TAMARA ČAKAREVIĆ, (Hrvatska narodna lista – HNL)

 8. ZORAN DUŠIĆ, (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

 9. IGOR GORUP, (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ)

 10. MATKO PERKOVIĆ, ( Lista grupe birača – nositelj Danijel Rešetar)

 11. EVERYN ZAGOREC MRĐA, ( Lista grupe birača – nositelj Danijel Rešetar)

 

 

Općinsko vijeće saziv 2017. - 2021.

 

     1. MARIO KRALJ, predsjednik Općinskog vijeća (HDZ)

     2. IVAN ŽULJ (HDZ)

     3. IVICA MARTINIĆ, dipl.ing.agr. (HDZ)

     4. MARTINA ĐURKIN (HDZ)

     5. ANITA CVITKUŠIĆ, dipl.theol.  (HDZ)

     6. ILIJA DOMAZET (HDZ)

     7. JOZO GRIZELJ (HDZ)

     8. ZDENKO JUMIĆ, dipl.inf.  (HDZ)

     9. ZDENKO KUCELJ (HDZ)

    10. BOŠKO MARAVIĆ, dipl.ing.agr. (HDZ)

    11. DARKO NOVAK (HSS- HNS-HSU)

    12. IVAN REŠETAR (HSS- HNS-HSU)

    13. TOMISLAV FURDI (HSS- HNS-HSU)

    14. MATKO PERKOVIĆ (HDSSB)

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik