Odluka o imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Općine Čeminac

 

1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Čeminac - Objavljeno u Službenom glasniku Općine Čeminac 05/2018 link ispod

2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čeminac - Objavljeno u Službenom glasniku Općine Čeminac 01/2018 link ispod 

3. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Čeminac link ispod

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik