REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/19-01/0003

URBROJ: 2100/05-04-19-4

 

Podaci vezani za javni natječaj za prijam u službu

na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

1. OBJAVA NATJEČAJA

U Narodnim novinama objavljen je javni natječaj dana 13. ožujka 2019. godine za prijam u službu Općine Čeminac na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (zaključno do 21. ožujka 2019. godine).

 

Više informacija i obrasci na linkovima ispod :

 

Mjere potpore u poljeprivredi i ruralnom razvoju

na području Osječko-baranjske Županije

u 2019. godini

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

 

obavještavamo Vas da je temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na internetskim stranicama Županije objavljeno dvanaest javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2019. godinu osigurano do 5 milijuna kuna.

Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2019. godine do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Detaljnije informacije i savjete u vezi javnih natječaja možete dobiti u Centru poduzetništva Općine Čeminac kod Jasne Hlevnjak.

 

Čeminac 05. ožujka 2019. godine

 

Vaš načelnik

dr. Zlatko Pinjuh spec.hitne medicine

 

Dodatne informacije na linku

http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-1

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČEMINAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Čeminac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Čeminac u popis birača upisano je ukupno 802 birača

- glasovalo je 134 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 11.

 

II. Kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Čeminac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 123 glasa, odnosno 7 mjesta.

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Čeminac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Matija Rešetar - nositelj liste

 

1. Matija Rešetar

2. Jozo Grizelj

3. Kristina Džankić

4. Jadranka Ćurčić

5. Ivanka Tkalčević

6. Renata Ledinski

7. Saša Đanković.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Čeminac –

www.ceminac.hr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-2

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRABOVAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Grabovac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Grabovac u popis birača upisano je ukupno 769 birača

- glasovalo je 147 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 13.

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Grabovac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 134 glasa, odnosno 7 mjesta

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Grabovac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Ivica Martinić - nositelj liste

 

1. Ivica Martinić

2. Zdenko Kucelj

3. Tomislav Čulina

4. Zdenko Jumić

5. Ilija Domazet

6. Zoran Dušić

7. Marko Pinjuh.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Čeminac –

www.ceminac.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-3

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZARAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Kozarac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Kozarac u popis birača upisano je ukupno 570 birača

- glasovalo je 109 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 5.

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Kozarac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 104 glasa, odnosno 7 mjesta

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Kozarac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Martina Đurkin - nositeljica liste

 

1. Martina Đurkin

2. Ivan Cerković

3. Biserka Novak

4. Dragica Rešetar

5. Dragan Zadravec

6. Alen Slamek

7. Tomislav Bartolić.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj i na internetskim stranicama Općine Čeminac – www.ceminac.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA:013-03/19-01/0002

URBROJ:2100/05-08-19-4

Čeminac, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42 i 43. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac br. 11/18), nakon provedenih izbora 20. siječnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje

 

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVI ČEMINAC

 

 

I. Na izborima za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Novi Čeminac koji su održani dana 20. siječnja

2019. godine

- na području Mjesnog odbora Novi Čeminac u popis birača upisano je ukupno 276 birača

- glasovalo je 60 birača,

- nevažećih glasačkih listića bilo je 4.

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Novi Čeminac:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 56 glasova, odnosno 7 mjesta .

 

III. U Vijeće Mjesnog odbora Novi Čeminac, izabrani su:

s kandidacijske liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Anita Cvitkušić - nositeljica liste

 

1. Anita Cvitkušić

2. Alen Bat

3. Tomislav Bertalan

4. Tomislav Vugrinec

5. Tijana Janković

6. Zorica Bat

7. Barbara Andrijanić.

 

IV. Rezultati izbora bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Čeminac –

www.ceminac.hr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur., v.r.

 

 

 

          

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA: 013-03/19-01/0001

UR.BROJ:2100/05-08-19- 1

Čeminac, 02. siječnja 2019. godine

 

 

Na temelju članaka 25.i 27. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (“Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj 11/18) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čeminac donosi

 

 

R J E Š E N J E

o određivanju biračkih mjesta

 

 

 

Na području Općine Čeminac određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj 1. u Čemincu, Društveni centar Čeminac, Matije Gupca 1, koje obuhvaća

birače s prebivalištem u Čemincu,

 

2. Biračko mjesto broj 2. u Grabovcu, Društveni dom, Zagorska bb, koje obuhvaća birače s

prebivalištem u Grabovcu i Mitrovcu,

 

3. Biračko mjesto broj 3. u Kozarcu, Dom kulture “Međimurski dom”, Bana J.Jelačića 1, koje

obuhvaća birače s prebivalištem uKozarcu,

 

4. Biračko mjesto broj 4. u Novom Čemincu, Dom kulture “Hrvatski dom zajedništva”, Ulica

kralja Zvonimira 3a, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Novom Čemincu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur, v.r.

 

 

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 



NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>