REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0558, projekt "Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac", te članka 40. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 9/23) Općinski načelnik objavljuje,

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac, SF.3.4.11.01.0558

 

Radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

Broj traženih radnika/ica: 23

Područje rada: Općina Čeminac, naselja Čeminac, Kozarac, Grabovac, Novi Čeminac i Mitrovac

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno 34 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Čeminac, naselja Čeminac, Kozarac, Grabovac, Novi Čeminac i Mitrovac

Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade

Republike Hrvatske

Naknada za prijevoz: ne

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,

 • briga o higijeni,

 • pomoć u socijalnoj integraciji,

 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,

dostava pomagala i sl.),

 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima

 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Svaka zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih

korisnika.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu i prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s kontakt telefonom,

 • presliku osobne iskaznice,

 • presliku svjedodžbe završene škole,

 • dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje),

 • izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka (može se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Čeminac).

Trajanje radnog odnosa – 34 mjeseci.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Beli Manastir, odnosno zaključno s danom 11.04.2024. godine, na adresu:

Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, s naznakom „Oglas za prijem u radni odnos – Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac“.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Čeminac objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.

 

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za

podnošenje prijava putem web stranice Općine Čeminac, https://www.ceminac.hr/

 

 

KLASA: 302-02/23-01/0005

URBROJ: 2158-11-02-24-15

Čeminac, 3. travnja 2024. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 

OGLAS JE OBJAVLJEN NA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE

03.04.2024.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142215000

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik