Objavljen natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH


Temeljem članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/23-02/0003, URBROJ: 2158-11-02-24-27 od 29. veljače 2024. godine, Općina Čeminac objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/23-02/0003, URBROJ: 2158-11-02-24-28 od 29. veljače 2024. godine.

Tekst Javnog natječaja objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Čeminac, na oglasnoj ploči Općine Čeminac i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu Općine Čeminac u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Čeminac, a koji počinje teći od 1. ožujka 2024. godine.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalazi se u tablici 1. i tablici 2. ovog Javnog natječaja.

U prilogu ovog teksta možete preuzeti sve potrebne propise i obrasce za prijavu na natječaj.

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik