REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 551-06/24-01/0001
URBROJ: 2158-11-02-24-1
Čeminac, 19. veljače 2024. godine
Na temelju Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa” umirovljenicima
s područja Općine Čeminac (KLASA: 551-02/24-01/0001, URBROJ: 2158-11-02-24-1 od 16.
veljače 2024. godine), načelnik Općine Čeminac 19. veljače 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa

umirovljenicima s područja Općine Čeminac 2024. godine

I.

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć
povodom Uskrsa umirovljenicima s područja Općine Čeminac 2024. godine.

II.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju umirovljenici s područja Općine Čeminac (korisnici
tuzemne i inozemne mirovine), uz uvjet:
- da imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Čeminac minimalno
godinu dana,
- da nemaju dugovanja na adresi prebivališta na području Općine Čeminac.
Jednokratna pomoć isplaćuje se umirovljenicima s područja Općine Čeminac i to kako slijedi:
- umirovljenici koji primaju mirovinu do iznosa 500,00 eura ostvaruju novčanu pomoć u
iznosu od 100,00 eura,
- umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 500,01 eura do 800,00 eura ostvaruju
novčanu pomoć u iznosu od 60,00 eura,
- umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 800,01 eura do 1000,00 eura ostvaruju
novčanu pomoć u iznosu od 30,00 eura.
Umirovljenicima koji ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa, ista će biti
isplaćena na njihove žiro/tekuće račune.
III.

Podnositelji zahtjeva za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa
umirovljenicima s područja Općine Čeminac 2024. godine dužni su dostaviti sljedeće obrasce
koji su objavljeni na web stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr ili se mogu podići u
prostorijama Općine Čeminac na adresi Hrvatskih branitelja 4, Čeminac:
- ispunjeni Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć,
- dokaz o prebivalištu (osobna iskaznica/uvjerenje o prebivalištu),
- preslika odreska od mirovine ili obavijest/potvrda o mirovinskim primanjima izdana od
strane banke (ne starija od 3 mjeseca).

Umirovljenicima koji imaju račun koji je ovršen moraju otvoriti zaštićeni račun u FINI te istima
najaviti isplatu uskrsnice od Općine Čeminac kako ista ne bi bila ovršena, te potvrdu dostaviti
zajedno s dokumentacijom navedenom u ovom Javnom pozivu.

IV.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa umirovljenicima 2024.
godine mogu se predati u pisarnici Općine Čeminac (radnim danom od 07:00 do 15:00 sati) na
adresi Hrvatskih branitelja 4, Čeminac ili putem pošte ili na e – mail adresu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Javni poziv je otvoren od 19. veljače 2024. godine do zaključno 22. ožujka 2024. godine.
Nepotpuni zahtjevi ili oni pristigli izvan roka neće se razmatrati.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu upotrjebljeni su neutralno i odnose se na osobe
oba spola.
Ovaj Javni poziv i obrasci za prijavu objavit će se na službenim stranicama Općine Čeminac
www.ceminac.hr i oglasnoj ploči Općine Čeminac.

OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Rešetar v.r.

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik