DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
OPĆINE ČEMINAC
Čeminac, 11. ožujka 2020. godine
U sklopu projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ – Suzbijanje siromaštva i promicanja
socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine
Čeminac, te na temelju članka 56. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Čeminac,
predsjednica DVD-a Općine Čeminac dana 11. ožujka 2020. godine objavljuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za Projektni tim u projektu „Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Čeminac objavljuje Oglas za prijem u radni odnos 2 osobe
koje će biti zaposleni u Projektnom timu projekta „ Zaželi – Program zapošljavanja žena“, na
određeno vrijeme od 2 godine i to osobe za rad:

1. koordinator za praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina,
jedan izvršitelj
2. financijski administrator za financijsko upravljanje projektom, jedan izvršitelj
Za radno mjesto pod 1. koordinator za praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena pripadnica ciljanih
skupina, posebni uvjeti su:
- SSS upravne, ekonomske ili slične struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva
Za radno mjesto pod 2. financijski administrator za financijsko upravljanje projektom, posebni uvjeti
su:
- VŠS ekonomske struke, računovodstvo i financije
- Najmanje jedna godina radnog iskustva
Kandidati moraju ispunjavati
Opće uvjete:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice ili domovnice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od
6 mjeseci),
- elektronički zapis sa HZMO
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa u ''Zavodu za zapošljavanje'' Beli
Manastir, na adresu: Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Čeminac, Matije Gupca 1,
ČEMINAC, s naznakom Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za Projektni tim
"Zaželi – Program zapošljavanja žena"

PREDSJEDNICA
____________________
Ivana Viljevac, bacc.admin.publ

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik