REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

 

KLASA: 320-02/19-01/0005

UR.BROJ: 2100/05-02-19-5

Čeminac, 17. listopad 2019. godine

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Čeminac (′Službeni glasnik Općine Čeminac′ broj 1/2018), Općinski načelnik Općine Čeminac, donosi

 

ODLUKU

 

I.

Poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čeminac KLASA: 320-02/19-01/0005, UR.BROJ: 2100/05-02-19-1 objavljen dana 25. rujna 2019. godine na oglasnoj ploči Općine Čeminac i internetskoj stranici Općine Čeminac.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Čeminac i internetskoj stranici Općine Čeminac.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                        V.R. dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

 (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik