Rješenje o određivanju biračkih mjesta

          

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

KLASA: 013-03/19-01/0001

UR.BROJ:2100/05-08-19- 1

Čeminac, 02. siječnja 2019. godine

 

 

Na temelju članaka 25.i 27. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac (“Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj 11/18) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čeminac donosi

 

 

R J E Š E N J E

o određivanju biračkih mjesta

 

 

 

Na području Općine Čeminac određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj 1. u Čemincu, Društveni centar Čeminac, Matije Gupca 1, koje obuhvaća

birače s prebivalištem u Čemincu,

 

2. Biračko mjesto broj 2. u Grabovcu, Društveni dom, Zagorska bb, koje obuhvaća birače s

prebivalištem u Grabovcu i Mitrovcu,

 

3. Biračko mjesto broj 3. u Kozarcu, Dom kulture “Međimurski dom”, Bana J.Jelačića 1, koje

obuhvaća birače s prebivalištem uKozarcu,

 

4. Biračko mjesto broj 4. u Novom Čemincu, Dom kulture “Hrvatski dom zajedništva”, Ulica

kralja Zvonimira 3a, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Novom Čemincu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica

Ružica Radovanović, mag.iur, v.r.